Felicita Vos

Schrijver Felicita Vos, beheerder van de website www.felicitavos.nl , Copyright

Daten

Daten

Ja, het is echt waar, ik heb geleefd in een Smartphonevrij tijdperk. En bij leven hoort liefhebben. Mijn toenmalige lief, was een Griekse adonis in de letterlijke zin van het woord. Het was zo’n grootse meeslepende liefde waarbij de wereld om ons heen vervaagde en het universum alleen uit ons twee leek te bestaan. Gedoemd om te mislukken, zou de pessimist onder ons zeggen.

Continue reading

De verkoopkever

‘Ik voel me net Gregor Samsa’, jammerde meneer de schrijver terwijl hij columnfotoeen bierviltje versnipperde. De spartelende kever uit De gedaanteverwisseling verscheen als een djinn op mijn netvlies. Voor ik naar het hoe en waarom van deze Kafkaiaanse vergelijking kon vragen riep hij: Continue reading

Muzen

columnfoto

Homerus begint de Ilias en Odyssee met het aanroepen van een muze. Ook William Shakespeare en John Milton riepen de dochters van Zeus en Mnemosyne aan. Soms zelfs met enige vertwijfeling omdat de muzen het lieten afweten of simpelweg geen zin hadden om hen inspirerende woorden in te fluisteren.

Nee, er bestaat niet zoiets als een vacaturesite of database voor Muzen. Je wordt gevonden, uitverkoren en geeft al dan niet bewust gehoor aan de roep van een schepper van kunst. Ik werd mij daarvan bewust op het moment dat Continue reading

Twitter Facebook Instagram
blogs van felicita