Monthly Archives: april 2016

Muzen

columnfoto

Homerus begint de Ilias en Odyssee met het aanroepen van een muze. Ook William Shakespeare en John Milton riepen de dochters van Zeus en Mnemosyne aan. Soms zelfs met enige vertwijfeling omdat de muzen het lieten afweten of simpelweg geen zin hadden om hen inspirerende woorden in te fluisteren.

Nee, er bestaat niet zoiets als een vacaturesite of database voor Muzen. Je wordt gevonden, uitverkoren en geeft al dan niet bewust gehoor aan de roep van een schepper van kunst. Ik werd mij daarvan bewust op het moment dat Continue reading

Twitter Facebook Instagram
blogs van felicita