Felicita Vos

Schrijver Felicita Vos, beheerder van de website www.felicitavos.nl , Copyright

Muzen

columnfoto

Homerus begint de Ilias en Odyssee met het aanroepen van een muze. Ook William Shakespeare en John Milton riepen de dochters van Zeus en Mnemosyne aan. Soms zelfs met enige vertwijfeling omdat de muzen het lieten afweten of simpelweg geen zin hadden om hen inspirerende woorden in te fluisteren.

Nee, er bestaat niet zoiets als een vacaturesite of database voor Muzen. Je wordt gevonden, uitverkoren en geeft al dan niet bewust gehoor aan de roep van een schepper van kunst. Ik werd mij daarvan bewust op het moment dat Continue reading

Schrijversperikelen

columnfoto‘Goh, wat verdien je nou aan zo’n boek, kun je ervan leven?’ Die vraag wordt aan vele schrijvers gesteld. Ik gaf er altijd braaf antwoord op, maar merkte op een gegeven moment dat ik het onplezierig, zelfs grensoverschrijdend ging vinden. Onlangs vroeg een presentatrice me nog: ‘Zeg, wat doe jij nou in het echte leven?’

‘Schrijven,’ zei ik verbaasd.

‘Ja, en verder? Of heb je een rijke vent aan de haak geslagen?’ Continue reading

Over leven en dingen die voorbij gaan

columnfoto

Zes jaar geleden schreef ik een column over mijn kater Flavio, de kleine blonde prins die op vijfjarige leeftijd tijdens het spelen door een hartaanval uit mijn leven gerukt werd.

‘Als auteurs/columnisten over hun dieren gaan schrijven, dan is het gebeurd met ze,’ beweerde een collega. Ik vraag me af of dat zo is. Een columnist schrijft immers over de dingen des levens die hem of haar aan het hart gaan. Ja, we leveren vaak stevige kritiek op actuele zaken, met argumenten en redenen omkleed en de nodige ironie, Continue reading

Twitter Facebook Instagram
blogs van felicita